OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNAMOV

25.5.2018

Vyhlásenie o ochrane dát

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

my, spoločnosť Flag GmbH (ďalej len „New Flag“), rešpektujeme súkromie všetkých zákazníkov, ktorí používajú našu internetovú prezentáciu new-flag.sk. To znamená, že vám poskytujeme ochranu používateľských a zákazníckych dát najvyššej priority a zaväzujeme sa k tomu, že s informáciami, ktoré nám dá používateľ k dispozícii, nakladáme vždy s najväčšou starostlivosťou a zodpovednosťou.

Ďalej by sme vám chceli detailne objasniť, aké osobné údaje zbierame, prečo tieto dáta zhromažďujeme a ako sú ďalej využívané pre vybavovanie vašej objednávky a na komunikáciu s vami.

Rozsah platnosti

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov objasňuje používateľovi spôsob, rozsah a účel zhromažďovania a použitia osobných údajov zodpovedným poskytovateľom New Flag s.r.o. na tejto webovej stránke.

Prístupové dáta/ Server-Logfiles

New Flag zhromažďuje dáta o každom prístupe k ponuke na tejto stránke (takzvané serverlogfiles alebo prístupové dáta). K prístupovým dátam patrí:

názov vyvolanej webovej stránky, súbor, dátum a čas vyvolania, množstvo prenesených dát, hlásenie o úspešnom vyvolaní, typ a verzia prehľadávača, operačný systém používateľa, referrer URL (predtým navštívená stránka) a meno opytujúceho providera. New Flag používa protokolárne dáta len pre štatistické vyhodnotenia s cieľom vybavovania, zaistenia a optimalizácie ponuky.

Kontakt

Keď používateľ uvedie svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, komunikuje s ním New Flag prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Pokiaľ používateľ nechce dostávať žiadne ďalšie e-mailové správy ani nechce byť telefonicky kontaktovaný, môže svoj súhlas udelený v rámci uvedenia adresy kedykoľvek odvolať. Pre odstránení zo zoznamu e-mailových adries stačí oznámenie e-mailom.
Pokiaľ je v rámci uvedenia adresy menovaná kontaktná osoba, má kedykoľvek právo byť informovaná o uložených dátach, ktoré sa týkajú jej osoby, ich pôvodu a príjemcovi aj o účele spracovania dát, môže tieto dáta opravovať alebo žiadať ich zmazanie.

Komentáre a príspevky

Ak používatelia zverejnia na blogu komentáre alebo iné príspevky, budú uložené s cieľom umožnenia funkcie komentárov a eventuálnej kontroly zneužitia ich IP adries.

Newsletter

Prostredníctvom newslettera informuje New Flag používateľa o vlastných ponukách.

Ak používateľ nechce dostávať newsletter, musí zadať platnú e-mailovú adresu a toto zadanie potvrdiť výberom potvrdzovacieho odkazu v potvrdzovacom e-maile, ktorý bude po tomto zadaní automaticky zaslaný. Ďalšie dáta nie sú zhromažďované. Tieto dáta sú používané len na zasielanie newsletterov a nie sú odovzdávané tretím osobám.

Súhlas na uloženie dát, e-mailovej adresy a iného používania s cieľom zasielania newslettera môže byť kedykoľvek zrušený s platnosťou do budúcnosti. Zrušenie môže byť urobené cez odkaz v samotných newsletteroch, v profilovej oblasti alebo oznámením na jednej z vyššie uvedených kontaktných možností.

Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú na prístupovom prístroji používateľa (PC, smartfón a i.) ukladať špecifické informácie týkajúce sa prístroja. Slúžia jednak na používateľské pohodlie webových stránok a tým zároveň používateľom (napr. ukladanie prihlasovacích dát) a jednak na zaznamenávanie štatistických dát týkajúcich sa využívania webových stránok a na možnosť analyzovať zlepšenie ponuky. Používatelia môžu ovplyvňovať použitie cookies. Väčšina prehľadávačov disponuje opciou, ktorou je možné uloženie cookies obmedziť alebo mu úplne zabrániť. Zvolenie tejto opcie môže viesť k obmedzeniu používania a obzvlášť k obmedzeniu používateľského komfortu.

Mnoho online zobrazených cookies podnikov môžete spravovať prostredníctvom stránky USA http://www.aboutads.info/choices/ alebo stránky EÚ http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Registračná funkcia

Údaje zadané v rámci registrácie sú použité s cieľom využívania ponuky. Zhromaždené dáta sú zrejmé zo vstupnej masky v rámci registrácie. K nim patria meno, poštová adresa, e-mailová adresa, údaje kreditnej karty a prípadne dobrovoľné údaje a IP adresa.

Google Analytics

Túto ponuku používa Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené v počítači používateľa, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vytvorené pomocou cookie o využívaní tejto webovej stránky používateľmi sú spravidla prenesené na server spoločnosti Google v USA a tam uložené.

Na základe aktivácie anonymizácie IP na tejto webovej stránke je IP adresa používateľa spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore pred zberom dát skrátená. Len vo výnimočných prípadoch je prenesená na server Googlu v USA plná adresa a tam skrátená. Anonymizácia IP adries je na tejto webovej stránke aktívna. Z poverenia spoločnosti New Flag používa Google tieto informácie na vyhodnotenie používania tejto webovej stránky používateľom, zostavovanie reportov o aktivitách na tejto stránke a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľom webovej stránky spojených s používaním tejto webovej stránky a internetu.

IP adresa odovzdaná z vášho prehľadávača v rámci služby Google Analytics nie je zlúčená s inými dátami spoločnosti Google. Používatelia môžu uloženiu cookies zamedziť nastavením zodpovedajúceho prehliadačového softvéru. Navyše môžu používatelia zabrániť, aby boli dáta vytvorené pomocou cookies, ktoré sa týkajú ich používania webovej stránky (vrátane ich IP adresy) na Googli evidované a spracovávané tým, že si stiahnu a inštalujú prehliadačový plugin, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Okrem browser add on alebo v rámci prehliadačov na mobilných zariadeniach môžu používatelia zvoliť tento odkaz, aby do budúcnosti zabránili zaznamenávaniu dát prostredníctvom Google Analytics na tejto stránke. Pritom je opt out cookie na tomto prístroji používateľa uložený. Po zmazaní cookies musí byť odkaz zvolený znovu.

Použitie sociálnych pluginov

New Flag používa na týchto stránkach tieto pluginy pre sociálne siete, popr. pre iné webové stránky alebo služby tretích osôb:

- Facebook

- Google +

- Twitter

tie odovzdávajú IP adresu používateľa na servery príslušných poskytovateľov. Pokiaľ je používateľ cez prehľadávač, ktorý používa i na tejto stránke, prihlásený aj v zodpovedajúcej sieti, je navyše odovzdané ešte označenie účtu. New Flag nedostane žiadnu informáciu o dátach zhromaždených týmto spôsobom a o ich použití.

Uvedené pluginy sú na tejto stránke deaktivované pomocou takzvaného dvojkliknutia. Odovzdanie vyššie uvedených dát sa uskutoční až po aktivácii pluginov pohybom posúvača.

Ďalšie informácie týkajúce sa použitia dát zhromaždených prostredníctvom pluginov dostane používateľ u príslušných poskytovateľov nižšie:

https://www.facebook.com/policy.php

http://www.google.de/intl/policies/policies/privacy/

https://twitter.com/privacy?lang=en

Zrušenie, zmeny, opravy a aktualizácie

Používatelia majú právo na bezplatnú informáciu o dátach uložených spoločnosťou New Flag a môžu požadovať opravu nesprávnych údajov a zmazanie alebo zablokovanie dát. Používanie dát môže používateľ kedykoľvek odmietnuť. V mnohých prípadoch však New Flag nesmie používateľské dáta úplne zmazať na základe zákonnej povinnosti uchovania dát.